Profesyonel Apartman Yönetimi

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, anagayrimenkullerde yönetici seçilebilmesi site ile ilgili kararlar verilebilmesi amacıyla kat maliklerinin en az senede bir kere toplanması gerekiyor. Peki, site idaresi nedir ve kimlerden oluşur?

Site idaresi nedir ve kimlerden oluşur?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, sitelerde yöneticisi  anagayrimenkulün gayesine ideal olarak kullanılması, korunması, bakımı ve tamirı amacıyla gereken tedbirlerin alınması, sigorta ettirilmesi, korunması ve bakımı amacıyla kat maliklerinin yararına olan hususlarda lüzumlu tedbirlerin, onlar adına alınması gibi görevlere sahip şahıs olarak tanımlanıyor.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoklığı doğrulusunda atanıyor. Kat maliklerinden birisinin arsa payı daha çok ise yasa gereğince site yöneticisi olma hakkı bulunuyor.


Sitelerde, yönetici atama, site ile ilgili kararlar alabilme ve aidat gibi hususların konuşulabilmesi amacıyla kat maliklerinin en az senede bir kere toplantı yapmaları gerekiyor. Site idaresi toplantısı amacıyla site yöneticisinin kat maliklerine toplantı duyurusunda bulunması gerekiyor. 

Site idaresi doğrulusunda düzenlenen bu toplantılara olağan bir hal olmadıkça kat maliklerinin katılım göstermesi gerekiyor. Peki, site idaresi nedir ve kimlerden oluşur?

Site idaresi üst idare gibi ifade ediliyor. Bütün sitenin ortak yerlerinin Bakım, tamir ve tadilatının tek elden yönetilmesi olarak belirtiliyor. 

Site idaresi bağımsız ana yapıların yöneticilerinden oluşuyor. Yani apartman yöneticileri amacıyladen seçiliyor. Temsilciler kuruluda deniyor.