Dinçer Yönetim - Makalelerimiz

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, sitelerde yöneticisi  ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması, sigorta ettirilmesi, korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması gibi görevlere sahip kişi olarak tanımlanıyor.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Kat maliklerinden birisinin arsa payı daha fazla ise kanun gereğince site yöneticisi olma hakkı bulunuyor.

Sitelerde, yönetici atama, site hakkında kararlar alabilme ve aidat gibi hususların konuşulabilmesi için kat maliklerinin en az yılda bir kere toplantı yapmaları gerekiyor. Site yönetimi toplantısı için site yöneticisinin kat maliklerine toplantı duyurusunda bulunması gerekiyor. 

Site yönetimi tarafından düzenlenen bu toplantılara olağan bir durum olmadıkça kat maliklerinin katılım göstermesi gerekiyor. Peki, site yönetimi nedir ve kimlerden oluşur?

Site yönetimi üst yönetim gibi ifade ediliyor. Tüm sitenin ortak yerlerinin Bakım, onarım ve tadilatının tek elden yönetilmesi olarak belirtiliyor. 

Site yönetimi bağımsız ana yapıların yöneticilerinden oluşuyor. Yani apartman yöneticileri içinden seçiliyor. Temsilciler kuruluda deniyor. 

Profesyonel Yönetim Hakkında destek almak için bizimle iletişime geçiniz. İletişim